Kenmerken van Integrale of Holistische Gezondheidszorg:

  • Multidisciplinaire Aanpak: Deze benadering integreert diverse therapeutische praktijken en behandelingen uit zowel de conventionele geneeskunde als alternatieve en complementaire geneeswijzen, gericht op de behandeling van de hele persoon—lichaam, geest, en ziel—en niet alleen de symptomen of ziekte.

  • Geïndividualiseerde Zorg: Behandelingen en interventies worden op maat gemaakt voor het individu, rekening houdend met hun unieke fysieke, emotionele, sociale, en spirituele behoeften.

  • Preventie en Welzijn: Naast het aanpakken van specifieke gezondheidsproblemen, legt deze aanpak ook een sterke nadruk op preventie, levensstijlveranderingen, voeding, en welzijnsbevordering als essentiële elementen van gezondheidszorg.

  • Patiëntbetrokkenheid: Er wordt waarde gehecht aan de actieve deelname van de patiënt in hun behandelproces, inclusief besluitvorming en het nemen van verantwoordelijkheid voor hun gezondheid.

Implementatie:

Implementatie van een dergelijke integrale aanpak vereist dat onze gezondheidsprofessionals met diverse specialisaties samenwerken in een gecoördineerde en collaboratieve zorgomgeving. Onze professionals maken een alomvattend behandelplan dat aansluit bij de specifieke gezondheidsdoelen en -behoeften van de patiënt.

Voorbeeld:

Een patiënt met chronische rugpijn zou kunnen profiteren van een geïntegreerd behandelplan dat manuele therapie (zoals osteopathie of soft chiropractie), voedingsadvies (zoals het ketodieet om ontstekingen te verminderen), fysieke oefeningen (vanuit mylogenics voor spierbalans), en specifieke technieken voor weefselherstel (zoals ART) omvat. Daarnaast kan de behandeling ook aspecten van stressmanagement en emotioneel welzijn adresseren, om een holistische benadering van gezondheid en welzijn te waarborgen.

Dit type geïntegreerde zorg wordt steeds populairder als een manier om complexe gezondheidsproblemen aan te pakken, met als doel niet alleen de symptomen te verlichten, maar ook de algehele gezondheid en welzijn van individuen te verbeteren. Het benadrukt de noodzaak van een gepersonaliseerde, patiëntgerichte benadering van gezondheidszorg, die de unieke behoeften van elke persoon erkent en adresseert.

De methoden van FIXMYBODY sluiten naadloos aan

op de kenmerken van de Holistische Gezondheidszorg.